تماس با ما آرشیو ...

 

تهران، بلوار کشاورز، خ پورسینا جنب دانشکده بهداشت، كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران، طبقه دوم، دفتر مديريت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات

تلفن : 88964132- 021